Wiki

20 (số)

20
Số đếm 20
hai mươi
Số thứ tự thứ hai mươi
Bình phương 400 (số)
Lập phương 8000 (số)
Tính chất
Hệ đếm nhị thập phân
Phân tích nhân tử 22 × 5
Chia hết cho 1, 2, 4, 5, 10, 20
Biểu diễn
Nhị phân 101002
Tam phân 2023
Tứ phân 1104
Ngũ phân 405
Lục phân 326
Bát phân 248
Thập nhị phân 1812
Thập lục phân 1416
Nhị thập phân 1020
Cơ số 36 K36
Lục thập phân K60
Số La Mã XX
19 20 21
Số tròn chục
10 20 30

20 (hai mươi) là một số tự nhiên ngay sau 19 và ngay trước 21.

 • Bình phương của 20 là 400.
 • Căn bậc hai của 20 là 2,472135955 (2

  5
  {displaystyle {sqrt {5}}}

  )

Số 20 là

 • Số Pronic vì
  20
  =
  4
  ×
  5


  {displaystyle 20=4times 5}

  .

 • Số chóp tam giác thứ tư.
 • Là cơ sở trong hệ nhị thập phân.
 • Là hợp số thứ ba mà sao cho là tích của bình phương một số nguyên tố với một số nguyên tố (  20
  =

  2

  2


  ×
  5


  {displaystyle 20=2^{2}times 5}

  )

 • Là số dồi dào nguyên thủy nhỏ nhất.

Trong hóa học


 • 20 là số hiệu nguyên tố của nguyên tử Calci (Ca).

Tham khảo


—end—

Back to top button