Wiki

Aldebaran

Aldebaran


Vị trí của Aldebaran trong chòm sao Kim Ngưu

Dữ liệu quan sát
Kỷ nguyên J2000.0      Xuân phân J2000.0
Chòm sao Kim Ngưu
Xích kinh 04h 35m 55.23907s
Xích vĩ +16° 30′ 33.4885″
Cấp sao biểu kiến (V) 0.86 (0.75-0.95)
Các đặc trưng
Kiểu quang phổ K5 III
Giai đoạn tiến hóa Sao khổng lồ
Cấp sao biểu kiến (J) −2.095
Chỉ mục màu U-B +1.92
Chỉ mục màu B-V +1.44
Kiểu biến quang LB
Trắc lượng học thiên thể
Vận tốc xuyên tâm (Rv) &0000000000000054.260000+54.26+0.03
 km/s
Chuyển động riêng (μ) RA: &0000000000000063.45000063.45+0.84
 mas/năm
Dec.: &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-90.060000−189.94+0.65
 mas/năm
Thị sai (π) 49.97 ± 0.75 mas
Khoảng cách 65.3 ± 1 ly
(20 ± 0.3 pc)
Cấp sao tuyệt đối (MV) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.359000−0.641+0.034
Chi tiết
Khối lượng &0000000000000001.5000001.5+0.3
M
Bán kính &0000000000000044.20000044.2+0.9
R
Hấp dẫn bề mặt (log g) 1.59
Độ sáng &0000000000000518.000000518+32
L
Nhiệt độ 3,910 K
Tự quay 643 days
Tên gọi khác
87 Tauri, Alpha Tauri, BD+16°629, GJ 171.1, GJ 9159, HD 29139, HIP 21421, HR 1457, SAO 94027
CSDL tham chiếu
SIMBAD dữ liệu
ARICNS dữ liệu

Aldebaran, định danh Alpha Tauri (α Tauri, tắt Alpha Tau, α Tau) là một ngôi sao khổng lồ cam cách Mặt Trời 65 năm ánh sáng trong chòm sao hoàng đạo Kim Ngưu.

Chú thích


Liên kết ngoài


  • “Aldebaran 2”. SolStation. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 11 năm 2005.
  • Daytime occultation of Aldebaran by the Moon (Moscow, Russia) YouTube video

Tọa độ: Aldebaran 04h 35m 55.2s, +16° 30′ 33″

—end—

Back to top button