Wiki

Alphabet

Alphabet có thể là:

  • Bảng chữ cái: Bảng tập hợp các chữ cái được sử dụng trong một ngôn ngữ
  • Alphabet Inc.: Tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, được thành lập năm 2015 dưới danh nghĩa là công ty mẹ của Google

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Alphabet.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Back to top button