Wiki

Bắc Hà (định hướng)

Bắc Hà có thể là:

Địa danh


  • Đàng Ngoài: vùng lãnh thổ phía bắc sông Gianh vào thế kỷ 17 và thế kỷ 18 do chúa Trịnh kiểm soát; cách gọi “sĩ phu Bắc Hà” còn được dùng cho tới đầu thế kỷ 19
  • Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
  • Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  • Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
  • Cao nguyên Bắc Hà: một cao nguyên nằm trên địa bàn hai tỉnh Lào Cai và Hà Giang
  • Tên gọi một phủ thuộc trấn Kinh Bắc xưa.

Khác


  • Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Xem thêm


  • Hà Bắc (định hướng)
  • Nam Hà (định hướng)

Trang định hướng này liệt kê những bài viết hay chủ đề về các địa danh có tên Bắc Hà.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Back to top button