Wiki

Bản mẫu:Tóm tắt nguyên tố Ôxy

Ôxy,  8O

Quang phổ vạch của Ôxy
Tính chất chung
Tên, ký hiệu Ôxy, O
Hình dạng Khí không màu, có màu xanh dương nhạt khi hóa lỏng, phát sáng với ánh sáng xanh dương khi ở thể plasma
Ôxy trong bảng tuần hoàn
Vận tốc âm thanh (Thể khí, 27 °C) 330 m·s−1
Độ dẫn nhiệt 26.58×10-3  W·m−1·K−1
Tính chất từ Thuận từ
Số đăng ký CAS 7782-44-7
Đồng vị ổn định nhất
Bài chính: Đồng vị của Ôxy
iso NA Chu kỳ bán rã DM DE (MeV) DP
16O 99.76% 16O ổn định với 8 neutron
17O 0.039% 17O ổn định với 9 neutron
18O 0.201% 18O ổn định với 10 neutron

—end—

Back to top button