Wiki

Bảo quốc Huân chương

Bảo quốc Huân chương
Mẫu Bảo quốc Huân chương Đệ ngũ đẳng
Trao bởi Bảo quốc Huân chương Quốc gia Việt Nam
và Việt Nam Cộng hòa
Ngày thành lập 15 tháng 8 năm 1950
Dây đeo      Vàng và      Đỏ
Motto Tổ-Quốc Tri-Ân
Điều kiện Quân sự, Dân sự
Tình trạng Không còn tồn tại
Sáng lập Bảo Đại
Thông tin khác
Bậc trên Không
Bậc dưới Quân công Bội tinh
Liên quan Bắc Đẩu Bội tinh
Đại Nam Long tinh
Bảo quốc Huân chương
Ribbon

Bảo quốc Huân chương là huân chương cao quý nhất của Quốc gia Việt Nam, được Việt Nam Cộng hòa kế thừa, dành tưởng thưởng cho các quân nhân trong tất cả binh chủng hay thường dân bên hành chính dân sự đã có “chiến tích xuất sắc trong công cuộc giữ gìn bờ cõi hoặc có cống hiến lớn cho quốc gia”.

Lịch sử


Bảo quốc Huân chương

Đại Nam Long tinh, Đệ tứ hạng.

Đến năm 1950, Quốc gia Việt Nam thành lập dưới sự thỏa hiệp giữa chính phủ Pháp và cựu hoàng Bảo Đại. Một mặt, quốc trưởng Bảo Đại tái lập Đại Nam Long tinh Viện để phong tặng cho các quan lại cũ trên danh nghĩa Hoàng đế. Mặt khác, ông cho thành lập Bảo quốc Huân chương theo đúng mô hình của Đại Nam Long tinh để ban thưởng với danh nghĩa Quốc trưởng. Hai hệ thống huân chương này cùng tồn tại song song cho đến năm 1955, khi quốc trưởng Bảo Đại bị thủ tướng Ngô Đình Diệm phế truất và chính thể Việt Nam Cộng hòa được thành lập. Cơ chế Đại Nam Long tinh hoàn toàn bị bãi bỏ, nhưng Bảo quốc Huân chương vẫn được kế thừa và tồn tại cho đến năm 1975 thì ngừng hoạt động vĩnh viễn khi chính thể Việt Nam Cộng hòa chấm dứt tồn tại.

Mô tả


Bảo quốc Huân chương
Băng đeo, bài hiệu và Bảo quốc Huân chương Đệ nhất đẳng.

Tập tin:National Day of South Vietnam, 1 November 1966.jpg Lễ kỷ niệm 1 tháng 11, 1966. Có thể thấy các tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Cao Văn Viên và một số sĩ quan khác đeo Bảo quốc Huân chương Đệ tam đẳng trên cổ.

Bảo quốc Huân chương có hình ngũ giác gần như tròn với đỉnh nhọn trên cùng. Chính giữa có hình tròn, ở diềm có 5 tia mạ vàng tỏa ra hơi giống hình ngôi sao. Trong lòng hình tròn, khảm bằng men ngọc đỏ và khắc nổi bốn chữ “Tổ quốc tri ân”. Quanh mé ngoài hình tròn có khảm một đường men màu xanh; bên mé trong, mé ngoài đường men có viền bằng 2 sợi chỉ vàng. Giữa các tia sao, khắc nổi các hoa văn trang trí tráng men xanh lục. Riêng ở vị trí phía dưới, khắc nổi hình rồng. Phía trên đỉnh ngũ giác, khắc mặt rồng với hai bên đối xứng, làm chỗ nối dây đeo.

Ở các hạng Đệ nhất đẳng và Đệ nhị đẳng còn có thêm một bài đeo lớn, có hình dạng gần tương tự huân chương.

Kèm theo huân chương còn có văn bằng. Trên văn bằng ghi rõ tên họ người được cấp và hạng cấp của Bảo quốc Huân chương.

Hệ thống cấp bậc


Như đã nêu trên, Bảo quốc Huân chương gần như được sao chép từ Đại Nam Long tinh của nhà Nguyễn, mà nguồn gốc xa hơn là hệ thống Légion d’honneur của Pháp, vì vậy hệ thống cấp bậc cũng như cách sử dụng của chúng gần như tương đồng hoàn toàn.

Hệ thống cấp bậc so sánh giữa chúng nhu sau (theo thứ tự từ cao xuống thấp)

Cấp bậc Bắc Đẩu bội tinh Đại Nam Long tinh Bảo quốc Huân chương Ghi chú
1
Grand-croix Đệ nhất hạng Đệ nhất đẳng
2
Grand officier Đệ nhị hạng Đệ nhị đẳng
3
Commandeur Đệ tam hạng Đệ tam đẳng
4
Officier Đệ tứ hạng Đệ tứ đẳng
5
Chevalier Đệ ngũ hạng Đệ ngũ đẳng

Cách sử dụng


Cách sử dụng của Bảo quốc Huân chương cũng gần tương tự với Đại Nam Long tinh và Bắc Đẩu bội tinh. Vị trí đeo của Bảo quốc Huân chương là vị trí danh dự cao hơn trên tất cả các huân, huy chương khác. Mỗi hạng có cách đeo khác nhau như:

Bảo quốc Huân chương Bảo quốc Huân chương Bảo quốc Huân chương Bảo quốc Huân chương Bảo quốc Huân chương

Dây biểu chương


Bảo quốc Huân chương

Dây biểu chương tiêu chuẩn của Bảo quốc Huân chương

Bảo quốc Huân chương
Dây biểu chương Tam hợp (Bảo quốc Huân chương, Quân công Bội tinh và Anh dũng Bội tinh).

Chú thích


Tham khảo


  • John Sylvester, Frank Foster, The Decorations and Medals of the Republic of Vietnam, MOA Press 1995.
  • Military Orders, Decorations, and Medals of the Republic of Vietnam Lưu trữ 2007-12-27 tại Wayback Machine
  • Christopher Buyers: Orders & decorations of Wietnam. W: Royal and Ruling Houses of Africa, Asia, Oceania and the Americas [on-line].
  • Marc Champenois: Ordre du Dragon d’Annam. W: Les décorations Francaises [on-line]. france-phaleristique.com.
  • Huân chương và Huy chương Việt Nam Cộng Hòa
  • http://www.vietnam-on-line.com/hph/Suutap/Huanchuong/Huanhuychuong.htm Lưu trữ 2008-01-06 tại Wayback Machine

—end—

Back to top button