Wiki

Bi kịch

Bài này viết về một hình thức trình diễn dựa trên sự đau khổ của con người. Đối với sự mất mát trong cuộc sống, xem Bi kịch (sự kiện). Đối với các cách dùng khác, xem Bi kịch (định hướng).

Văn học
Hình thức chính

Tiểu thuyết · Thơ · Chính kịch
Truyện ngắn · Tiểu thuyết ngắn

Thể loại

Trữ tình · Tình ái
Lãng mạn · Trào phúng
Chính kịch · Bi kịch
Hài kịch · Bi hài kịch
Sử thi

Truyền thông

Trình diễn (Kịch) · Sách

Kỹ thuật

Văn xuôi · Câu thơ

Lịch sử và danh sách

Sơ lược về văn học
Thuật ngữ văn học
Lịch sử · Lịch sử hiện đại
Sách · Tác giả
Giải thưởng văn học
Giải thưởng thơ ca

Tranh luận

Phê bình · Lý luận · Tạp chí

Bi kịch (trong tiếng Hy Lạp cổ: τραγῳδία, tragōidia, tiếng Anh: tragedy) là một hình thức kịch dựa trên sự đau khổ của con người, khiến cho khán giả cảm thấy bị thu hút hoặc hứng thú khi xem. Thể loại bi kịch thường được vận dụng vào các loại hình hư cấu khác như phim ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh, v.v nhằm tạo cho người xem những mối đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật và đạt đến mức độ xúc động sâu sắc. Bi kịch có thể là yếu tố chủ đề của tác phẩm, hoặc ám chỉ đến tâm điểm chính là một kết thúc chứa đựng sự mất mát to lớn về nhiều mặt.

Xem thêm


  • Chủ nghĩa cổ điển
  • Drama
  • Sử thi
  • Tragédies en musique

Ghi chú


Tham khảo


Thư mục


Liên kết ngoài


  • Tragedy trên chương trình In Our Time của BBC. (Nghe tại đây)
  • Taplin, Oliver; Billings, Joshua, What is Tragedy? (podcast), UK: Oxford University.
  • Aristotle, Poetics , Tufts.
  • Lucas, FL (1954), Greek Drama for Everyman, London: JM Dent & Sons

—end—

Back to top button