Đồ Họa

Bộ sưu tập chân dung bác hồ file Vector, PNG, PSD tải về miễn phí

Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã khai sinh ra nước VN DCCH. Là tiền đề cho công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sau này. Chính vì thế mà đến nay chân dung của người xuất hiện hầu hết tại những sự kiện quan trọng của đảng và Nhà nước .Hay những sự kiện mang tầm cỡ quốc gia. Nhằm giúp các bạn dễ tìm và ứng dụng vào các thiết kế của mình. Chúng tôi tập hợp một số Chân dung bác hồ vector được để ở link download cuối bài viết. Hy vọng có thể giúp được các bạn trong quá trình học tập và công việc.

Đôi nét về Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Bác Hồ là tên gọi thân thương của hàng triệu người dân Việt nam dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người tên thật là Nguyễn Sinh Cung,  sinh ngày 19/5/1890. Trong một gia đình trí thức yêu nước, nguồn gốc nông dân ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trong thời loạn, nhìn muôn người khốn khổ lầm than. Và lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, tinh thần ấy đã nấm vào máu và tạo động lực. Để người quyết tâm đi tìm con đường đúng đắn để cứu dân, cứu nước.

Tháng 6/1911, Người ra nước ngoài, qua nhiều nước Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Vừa lao động để sống, vừa học tập, nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917. Thắng lợi vang dội của cách mạng tháng Mười Nga đã đưa Hồ Chủ tịch đến với chủ nghĩa Mác – Lênin. Ra sức nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin. Người đã nhận rõ đường lối duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội. Từ đó, người dấn thân vào con đường cứu nước đầy gian nan với từng bước từng bước như sau:

Năm 1919,  gia nhập Đảng Xã hội gửi đến Hội nghị Véc-xây (Pháp). “Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam”. Đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do và bình đẳng của dân tộc Việt Nam. .

Tháng 12/1920, gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

Năm 1921, Người tham gia thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa

Năm 1922 xuất bản báo “Người cùng khổ” ở Pháp.

Tháng 6/1923, Người từ Pháp đi Liên Xô, được bầu vào Đoàn Chủ tịch Quốc tế nông dân. Năm 1924, Làm Ủy viên Bộ phương Đông, phụ trách Cục phương Nam. Hướng dẫn và xây dựng phong trào cách mạng và phong trào Cộng sản ở các nước Đông – Nam châu Á.

Năm 1925, Người thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

Tháng 6/1925, Người tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Ra báo Thanh niên và mở lớp huấn luyện đào tạo hàng trăm cán bộ đưa về nước hoạt động.

Ngày 3/2/1930, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ 1930 đến 1940, Tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng ta.

Năm 1941, Người về nước, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất lấy tên là Việt Nam. Độc lập đồng minh (Việt Minh), chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Ngày 22/12/1944, Người chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay và xây dựng căn cứ địa cách mạng.

Tháng 8/1945, Đại hội Quốc dân ở Tân Trào đã cử Người làm chủ tịch Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Người đã phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Ngày 2/9/1945, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước nhân dân cả nước và nhân dân toàn thế giới thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Tháng 9/1945 thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Âm mưu xóa bỏ mọi thành quả của Cách mạng tháng Tám.

Ngày 6/3/19 Hiệp định sơ bộ được ký kết giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp. Quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi miền Bắc Việt Nam. Quân đội Pháp mở rộng đánh chiếm miền Nam, kéo ra miền Bắc và lấn dần từng bước ở miền Bắc. Âm mưu ttiến tới xóa bỏ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tháng 12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Và cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân. Toàn diện và lâu dài chống thực dân Pháp đến thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ (1954).

Tháng 7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. Miền Bắc Việt Nam được giải phóng. Nhưng một nửa nước ở miền Nam bị đế quốc Mỹ biến thành thuộc địa kiểu mới của chúng..

Tháng 9/1960, Bác Hồ làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân. Vừa đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Vừa tiến hành cuộc kháng chiếng chống Mỹ, giải phóng miến Nam

Ngày 2/9/1969, Người từ trần, hưởng thọ 79 tuổi.

Với những cống hiến của người đối với đất nước Việt nam, với cộng đồng cộng sản quốc tế. Tại cuộc họp lần thứ 24, năm 1987 tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của liên hợp quốc UNESCO. Ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và là một nhà văn hóa lớn” vào năm 1990. Đến nay chân dung của bác thường xuất hiện tại những sự kiện lớn của Đảng và nhà nước, của đoàn hội đội hay trung thu cho các em thiếu nhi.

Để tải về máy và sử dụng những Chân dung bác hồ vector phục vụ cho công việc thiết kế của mình. Thì các bạn hãy click vào link ở cuối bài viết này nhé. Hy vọng những file chân dung bác hồ vector này sẽ hữu ích cho công việc của bạn!

Link tải chân dung bác hồ file Vector

 

Link tải chân dung bác hồ file AI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button