Wiki

Cầu Bà Tàng

Sơ lược về cầu cũ


Cầu Bà Tàng ngày xưa đó chỉ là một chiếc cầu sắt trên đường Phạm Thế Hiển qua Phường 6, Quận 8 với Phường 7, Quận 8. Người dân địa phương gọi cầu này là cầu Đỏ, vì ngày xưa chiếc cầu có màu đỏ từ sắt. Cầu bắc qua rạch Bà Tàng (con rạch này chia thành hai con rạch là rạch Bà Lớn và rạch Bà Tàng, rạch Bà Tàng chảy từ phần chia đôi ra sông Cần Giuộc, đầu cù lao có ngôi đình Bình Đông nổi tiếng khắp vùng).

Cầu hiện tại


Ngày nay, qua chiếc cầu này, cầu đã được xây dựng mới lên vào khoảng năm 1996 – 1997 thay cho cây cầu cũ lót ván sắp sập, tải trọng cao hơn cầu cũ. Cầu có chiều dài là 124 m, lề đi bộ rộng hơn, thuận tiện cho việc ngắm sông.

Tham khảo


—end—

Back to top button