Wiki

Chất trắng

Chất trắng

Ảnh hiển vi cho thấy chất trắng với bề ngoài giống như lưới đặc trưng của nó (bên trái của hình ảnh – bóng sáng màu hồng) và chất xám, với tế bào thần kinh đặc trưng (bên phải của hình ảnh – bóng tối màu hồng). Nhuộm màu HPS.
Não người bên phải mổ xẻ bên phải, cho thấy chất xám (các phần bên ngoài tối hơn), và chất trắng (các bộ phận bên trong và màu trắng nổi bật).
Chi tiết
Định danh
Latinh substantia alba
MeSH D066127
TA A14.1.00.009
A14.1.02.024
A14.1.02.201
A14.1.04.101
A14.1.05.102
A14.1.05.302
A14.1.06.201
FMA 83929
Thuật ngữ giải phẫu[Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu Wikidata]

Chất trắng là các vùng nằm trong hệ thần kinh trung ương (HTKTƯ) chủ yếu được tạo nên bởi các sợi trục có bao myelin, còn được gọi là bó thần kinh. Từ lâu được cho là mô bị động, chất trắng ảnh hưởng tới hoạt động học và hoạt động não, điều biến sự phân bố của thế động tác, đóng vai trò như một rơ le và điều phối giao tiếp giữa các vùng não khác nhau.

Tham khảo


—end—

Back to top button