Wiki

Chiến dịch Overlord

Chiến dịch Overlord có thể là:

  • Trận Normandie (6 tháng 6 năm 1944), quân Đồng Minh đổ bộ lên Normandie, miền Bắc nước Pháp, một phần của Chiến tranh thế giới thứ hai.
  • Trận Long Khánh (6–7 tháng 6 năm 1971) trong Chiến tranh Việt Nam.
  • Chiến dịch Overlord, phim điện ảnh hành động kinh dị của Mỹ năm 2018 do Julius Avery đạo diễn.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Chiến dịch Overlord.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Back to top button