Wiki

Clearnet

Clearnet là thuật ngữ được dùng để phân biệt với Darknet. Nó là mạng Internet thông thường không mã hóa, và có thể dùng công cụ truy vấn dữ liệu để tìm kiếm các trang web trên đó, còn được gọi là surface web.

Mạng Internet này tuy nhiên không nặc danh, vì các trang web có thể biết được địa chỉ IP của người dùng vào trang của họ. Muốn dấu tên, người ta phải dùng phần mềm máy tính có chức năng xóa dấu vết, ẩn địa chỉ IP xuất xứ của máy như Tor.

Chú thích


—end—

Back to top button