Wiki

Cử Quang


Vị trí tại Mã Tổ

Cử Quan (tiếng Trung: 莒光鄉; bính âm: Jǔguāng; Wade–Giles: Chü³-kuang²) là một hương của huyện đảo Liên Giang (quần đảo Mã Tổ), tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Hương gồm hai hòn đảo là Đông Cử và Tây Cử cùng một số đảo nhỏ không có người ở khác. Cử Quan có diện tích 4,7 km², dân số vào tháng 8 năm 2011 là 1166 người thuộc 245, mật độ cư trú đạt 248,1 người/km².

Tham khảo


Liên kết ngoài


  • Trang thông tin chính thức (tiếng Trung)

—end—

Back to top button