Wiki

Đại bản doanh

Đại bản doanh hay Tổng hành dinh, là một thuật ngữ dùng để chỉ cơ quan đầu não lãnh đạo tối cao của một tổ chức, chủ yếu được dùng trong quân sự để chỉ cơ quan lãnh đạo tối cao về quân sự của quốc gia. Trong nghĩa quân sự, Đại bản doanh là cơ quan làm việc của Tổng tư lệnh tối cao cùng với bộ tham mưu trong thời chiến.

Một số cơ quan đại bản doanh nổi tiếng trong lịch sử như:

  • Đại bản doanh (tiếng Nga: Ставка, Stavka) của Đế quốc Nga trong Thế chiến thứ nhất và của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai.
  • Tổng hành dinh Quốc trưởng (tiếng Đức: Führerhauptquartiere) của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.
  • Đại bản doanh (tiếng Nhật: 大本営, Daihon’ei) của Đế quốc Nhật Bản trong thời kỳ từ Chiến tranh Thanh – Nhật đến Thế chiến thứ hai.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Đại bản doanh.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Back to top button