Wiki

Đặng Xuân Loan

Đặng Xuân Loan
Chức vụ
Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an Việt Nam (Tổng cục V)
Nhiệm kỳ 10/2011 – 08/2018
Tiền nhiệm Trần Việt Tân
Kế nhiệm đã kết thúc hoạt động
Vị trí Việt Nam
Thông tin chung
Sinh
huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Đảng phái Đặng Xuân Loan Đảng Cộng sản Việt Nam
Binh nghiệp
Phục vụ Công an nhân dân Việt Nam
Cấp bậc Trung tướng

Đặng Xuân Loan là một Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam. Ông nguyên là Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an Việt Nam (Tổng cục V).

Xuất thân


Ông có quê quán ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Sự nghiệp


Năm 2010, ông mang quân hàm Thiếu tướng, giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an Việt Nam (Tổng cục V).

Năm 2012, 2013, ông mang quân hàm Thiếu tướng, giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an Việt Nam (Tổng cục V).

Năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ông mang quân hàm Trung tướng, giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an Việt Nam (Tổng cục V).

Chú thích


Tham khảo


—end—

Back to top button