Wiki

Danh sách phiên bản Linux

Dưới đây là danh sách các bản phân phối Linux.


Tiến trình phát triển các bản phân phối Linux khác nhau.

A


 • Arch Linux
 • Asianux
 • AndLinux
 • Android

B


 • BeatrIX
 • Bonzai Linux

C


 • Canaima OS
 • CMC linux
 • Cent OS
 • Chrome OS

D


 • Damn Small Linux
 • Damn Vulnerable Linux
 • Debian

E


 • Easys
 • Edubuntu

F


 • Fedora Core
 • Flash Linux

G


 • Gentoo Linux
 • Gnoppix
 • Chrome OS
 • Fenix Vietnam

H


 • Hồng kỳ Linux
 • HáCảo Linux

I


 • iPodLinux

J


 • Java Desktop System

K


 • Knoppix
 • Kubuntu

L


 • Linspire
 • Linux XP
 • LXDE
 • Linux Mint

M


 • Mandriva Linux
 • Manjaro Linux
 • MCNLive

N


 • NUbuntu
 • NepaLinux
 • NovaOS

O


 • Onebase Linux
 • Open Wall Linux
 • OpenWrt

P


 • Puppy Linux
 • PCLinuxOS

Q


 • QiLinux

R


 • Red Hat Linux
 • Red Hat Enterprise Linux
 • Red Star OS

S


 • SLAX
 • Slitaz GNU/Linux
 • SUSE Linux
 • SteamOS
 • Sailfish OS

T


 • Teendows Linux
 • Tinfoil Hat Linux
 • Tiny Core Linux
 • Trustix
 • Tuga
 • Turbo Linux

U


 • Ubuntu

  • Kubuntu
  • Lubuntu
  • Ubuntu Budgie
  • Ubuntu Kylin
  • Ubuntu MATE
  • Ubuntu Touch
  • Xubuntu
 • Ultimate Edition

V


 • Vacarm Linux
 • Vector Linux
 • Vietkey Linux
 • VnlinuxEDU

W


X


 • Xandros

Y


 • Yellow Dog
 • YOPER

Z


Xem thêm


 • Linux
 • Hệ điều hành

Tham khảo


Liên kết ngoài


 • The LWN.net Linux Distribution List – Categorized list with information about each entry.
 • Distrowatch – Announcements, information, links and popularity ranking for many Linux distributions.
 • Linux Distros – Information and ISO files for many oldest Linux distributions.

—end—

Back to top button