Wiki

Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc

Sau đây là danh sách các bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc (không tính thị trường Hồng Kông và Đài Loan), dựa trên dữ liệu của Entgroup’s China Boxoffice (CBO), được tính bằng nhân dân tệ.

Những hàng có màu vàng      đều là những phim đang chiếu tại rạp
Rank Movie Total gross (CN¥) Country/Region Year
1 Wolf Warrior 2 5.679 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2017
2 Ne Zha 4.973 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2019
3 The Wandering Earth 4.656 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2019
4 Avengers: Endgame 4.238 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2019
5 Operation Red Sea 3.651 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China
Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc Hong Kong
2018
6 Detective Chinatown 2 3.398 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2018
7 The Mermaid 3.392 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China
Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc Hong Kong
2016
8 Dying to Survive 3.100 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2018
9 The Fate of the Furious 2.671 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2017
10 My People, My Country 2.643 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2019
11 Hello Mr. Billionaire 2.548 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2018
12 The Captain 2.508 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2019
13 Monster Hunt 2.440 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China
Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc Hong Kong
2015
14 Furious 7 2.427 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2015
15 Avengers: Cuộc chiến vô cực 2.391 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2018
16 Monster Hunt 2 2.237 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China
Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc Hong Kong
2018
17 Crazy Alien 2.203 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2019
18 Never Say Die 2.202 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2017
19 Aquaman 2.013 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2018
20 Transformers: Age of Extinction 1.978 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2014
21 The Ex-File 3: The Return of the Exes 1.942 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2017
22 Venom 1.871 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2018
23 Kung Fu Yoga 1.753 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2017
24 Pegasus 1.718 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2019
25 Jurassic World: Fallen Kingdom 1.696 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2018
26 The Bravest 1.691 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2019
27 Mojin: The Lost Legend 1.683 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2015
28 Journey to the West: The Demons Strike Back 1.656 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China
Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc Hong Kong
2017
29 Lost in Hong Kong 1.614 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2015
30 Transformers: The Last Knight 1.551 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2017
31 Zootopia 1.530 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2016
32 Warcraft 1.472 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2016
33 Avengers: Age of Ultron 1.464 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2015
34 Goodbye Mr. Loser 1.442 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2015
35 Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 1.431 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2019
36 Youth 1.423 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2017
37 Jurassic World 1.421 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2015
38 Spider-Man: Far From Home 1.412 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2019
39 Ready Player One 1.397 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2018
40 Us and Them 1.362 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2018
41 The Island 1.355 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2018
42 Avatar 1.340 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2010
43 Dangal 1.299 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc India 2017
44 The White Storm 2 – Drug Lords 1.295 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc Hong Kong
Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China
2019
45 Project Gutenberg 1.274 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc Hong Kong
Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China
2018
46 Lost in Thailand 1.272 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China 2012
47 Journey to the West: Conquering the Demons 1.247 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc China
Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc Hong Kong
2013
48 Captain America: Civil War 1.246 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2016
49 Mission: Impossible – Fallout 1.245 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2018
50 Coco 1.212 billion Danh sách phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc United States 2017

Tham khảo


—end—

Back to top button