Wiki

Danh sách quốc gia được công nhận hạn chế

  Không được quốc tế công nhận

  Được thiểu số quốc tế công nhận

  Được đa số quốc tế công nhận

  Tình trạng lãnh thổ gây tranh cãi

Danh sách quốc gia được công nhận hạn chế đề cập tới các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ chỉ được công nhận hạn chế là một quốc gia có chủ quyền (theo định nghĩa của Công ước Montevideo) trên phạm vi toàn thế giới. Các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có mặt trong danh sách này khi chính phủ của nó có quyền lực thực tế trên quốc gia, vùng lãnh thổ đó, hoặc nó được công nhận bởi ít nhất 1 quốc gia đã được công nhận ở phạm vi quốc tế. Danh sách này đề cập tới trạng thái địa chính trị thế giới ở thời điểm hiện tại, xem Danh sách quốc gia được công nhận hạn chế trong lịch sử để biết tới các trường hợp tương tự trong quá khứ. Các “quốc gia đã được công nhận” hay “quốc gia đầy đủ” ở đây bao gồm 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và Thành Vatican (được coi là 1 lãnh thổ có chủ quyền nhưng không phải là thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc).

Chưa được nước nào công nhận


Tên Năm Trạng thái công nhận Thông tin khác Tham khảo
Somaliland 1991 Theo LHQ, Somaliland không phải quốc gia độc lập từ Somalia. Quan hệ ngoại giao của Somaliland

Chỉ được các quốc gia không đầy đủ công nhận


Tên Năm Trạng thái công nhận Thông tin khác Tham khảo
 Transnistria 1990 Theo LHQ, Transnistria không phải quốc gia độc lập từ Moldova. Transnistria được Abkhazia và Nam Ossetia công nhận. Quan hệ ngoại giao của Transnistria
Artsakh 1991 Theo LHQ, Artsakh không phải quốc gia độc lập từ Azerbaijan. Quan hệ ngoại giao của Artsakh

Chỉ được thiểu số quốc gia thành viên LHQ công nhận


Tên Năm Trạng thái công nhận Thông tin khác Tham khảo
 Abkhazia 1992 Theo LHQ, Abkhazia không phải quốc gia độc lập từ Gruzia. Abkhazia được Nga, Nicaragua, Venezuela, Nauru và 2 quốc gia không phải thành viên LHQ khác là Nam Ossetia và Transnistria công nhận. Quan hệ ngoại giao của Abkhazia
 Kosovo 2008 Theo LHQ, Kosovo không phải quốc gia độc lập từ Serbia. Kosovo được 72 quốc gia thành viên của LHQ và 1 quốc gia không phải thành viên LHQ là Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) công nhận. Bản thân Trung Hoa Dân Quốc chưa được Kosovo công nhận. Quan hệ ngoại giao của Kosovo
 Bắc Síp 1983 Theo LHQ, chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Síp không phải quốc gia độc lập từ Síp. Bắc Síp được chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ, công nhận. Quan hệ ngoại giao của Bắc Síp
 Nam Ossetia 1991 Theo LHQ, Nam Ossetia không phải quốc gia độc lập từ Gruzia. Nam Ossetia được Nga, Nicaragua, Venezuela, Nauru và 2 quốc gia không phải thành viên LHQ khác là Abkhazia và Transnistria công nhận. Quan hệ ngoại giao của Nam Ossetia
Tây Sahara 1976 Theo LHQ, Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi không phải chính phủ có chủ quyền ở vùng Tây Sahara. Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi được 83 quốc gia thành viên LHQ trong đó có Việt Nam, Liên hiệp châu Phi (trừ Maroc – quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền ở Tây Sahara) công nhận. Quan hệ ngoại giao của Tây Sahara
Đài Loan 1949 Theo LHQ, Đài Loan không phải quốc gia độc lập từ Trung Quốc. Đài Loan được 16 quốc gia thành viên của LHQ và Tòa Thánh Vatican công nhận. Quan hệ ngoại giao của Đài Loan

Quan sát viên LHQ và được nhiều thành viên LHQ công nhận


Tên Năm Trạng thái công nhận Thông tin khác Tham khảo
 Palestine 1988 Palestine được từ 107 – 116 thành viên LHQ và Tòa Thánh Vatican công nhận. Tổ chức Giải phóng Palestine (tổ chức đại diện cho người Palestine) có quan hệ chính thức với 37 nước khác. Palestine không được Israel, Hoa Kỳ và một số quốc gia thành viên LHQ khác (gồm phần lớn quốc gia Tây Âu, Châu Đại Dương và một phần Mỹ Latinh) công nhận. Palestine tham gia LHQ với tư cách nhà nước quan sát phi thành viên. Quan hệ ngoại giao của Palestine

Là thành viên LHQ nhưng bị một số quốc gia thành viên khác không công nhận


Tên Năm Trạng thái công nhận Thông tin khác Tham khảo
Armenia 1991 Pakistan không công nhận Armenia để ủng hộ Azerbaijan trong vấn đề Nagorno-Karabakh Quan hệ ngoại giao của Armenia
 Cộng hòa Síp 1974 Cộng hòa Síp không được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận. Quan hệ ngoại giao của Síp
 Israel 1948 Israel không được 19 nước thành viên Liên hợp quốc và 1 quốc gia không phải thành viên LHQ là Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi công nhận. Quan hệ ngoại giao của Israel
 Trung Quốc 1949 Trung Quốc không được 19 quốc gia thành viên LHQ và Tòa thánh Vatican công nhận do đã công nhận Đài Loan. Quan hệ ngoại giao của Trung Quốc
 CHDCND Triều Tiên 1948 CHDCND Triều Tiên không được Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và 1 quốc gia không phải thành viên LHQ là Đài Loan công nhận. Quan hệ ngoại giao của Bắc Triều Tiên
 Hàn Quốc 1948 Hàn Quốc không được CHDCND Triều Tiên công nhận. Quan hệ ngoại giao của Hàn Quốc

Xem thêm


  • Tiểu quốc gia
  • Danh sách quốc gia được công nhận hạn chế trong lịch sử
  • Danh sách quốc gia không còn tồn tại

Ghi chú


  • ^I Xem Phản ứng quốc tế trước tuyên bố độc lập của Kosovo
  • ^II Xem Vị thế chính trị của Đài Loan

Tham khảo


—end—

Back to top button