Wiki

Edme Mariotte

Edme Mariotte
Edme Mariotte có lẽ là người thứ sáu từ phải sang, bên phải của ông là Huygens và Cassini.
Sinh 1620
Til-Châtel, Pháp
Mất 12 tháng 5, 1684 (63 – 64 tuổi)
Paris, Pháp
Quốc tịch  Pháp
Sự nghiệp khoa học
Ngành Vật lý, linh mục

Edme Mariotte (1620-12 tháng 5 năm 1684)là nhà vật lý, linh mục người Pháp. Ông là người độc lập với Robert Boyle phát hiên ra mối quan hệ giữa thể tích và áp suất trong quá trình đẳng nhiệt. Nhưng ông phát hiện ra điều đó muộn hơn. Nếu Boyle phát hiện được điều đó vào năm 1669 thì Mariotte lại tìm ra điều đó vào năm 1676. Vì vậy, người ta gọi định luật biểu hiện mối quan hệ trên là định luật Boyle hay định luật Boyle-Mariotte.

Chú thích


—end—

Back to top button