Wiki

Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội đồng Lý luận Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành viên Hội đồng
Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng
Phó Chủ tịch Phùng Hữu Phú (Thường trực)
Vũ Văn Hiền
Tạ Ngọc Tấn
Nguyễn Quang Thuấn
Phạm Văn Linh
Nguyễn Văn Thạo
Tổng Thư ký Nguyễn Viết Thông
Ủy viên Hội đồng 35 Ủy viên
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Chức năng Cơ quan tư vấn về các vấn đề lý luận chính trị
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Phương thức liên hệ
Trụ sở

Địa chỉ

57 đường Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cơ quan tương đương

{{{a}}}

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tham mưu cho Đảng về các vấn đề lý luận chính trị, chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Xã hội, định hướng và hoạch định các chính sách, chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng Toàn quốc.

Lịch sử


Tiền thân của Hội đồng Lý luận Trung ương là Ban Nghiên cứu lý luận được thành lập theo Nghị quyết số 131-NQ/TW ngày 28/12/1965 của Bộ Chính trị.

Ngày 28/5/1974, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 233-NQ/TW về tổ chức và chương trình hoạt động của Ban Nghiên cứu lý luận.

Ngày 20/11/1980, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 32-NQ/TW về việc thành lập Viện Mác – Lê-nin thay cho Ban Nghiên cứu lý luận. Ngày 5/5/1992, Ban Bí thư ban hành Quyết định số 29-QĐ/TW đổi tên Viện Mác – Lê-nin thành Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; sau đó đã sáp nhập Viện vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 30/10/1996, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 06-QĐ/TW thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chức năng,nhiệm vụ


Chức năng

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Nhiệm vụ

 • Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.
 • Thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương.
 • Nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng.
 • Giữ mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

Tổ chức bộ máy khóa XII


Hội đồng Lý luận Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 44 đồng chí, do Tiến sĩ Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Chủ tịch Hội đồng; 7 đồng chí Phó Chủ tịch; 1 đồng chí Tổng thư ký và 35 đồng chí Ủy viên Hội đồng..

Ngày 2 tháng 3 năm 2018, Bộ Chính trị khóa XII đã quyết định ông Đinh Thế Huynh thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiếp tục chữa bệnh dài hạn và quyết định ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thay ông Đinh Thế Huynh.

Chủ tịch Hội đồng

 • Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Hội đồng:

 1. Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.
 2. Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.
 3. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.
 4. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạo, nguyên Trợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.
 5. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.
 6. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

Tổng Thư ký Hội đồng:

 • Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông.

Các Ủy viên Hội đồng

 1. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.
 2. Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
 3. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
 4. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
 5. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
 6. Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
 7. Nguyễn Thế Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.
 8. Thạc sĩ Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
 9. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bộ Lĩnh, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
 10. Tiến sĩ Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 11. Tiến sĩ Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
 12. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Toản, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
 13. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 14. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 15. Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Giang Long, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.
 16. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự, Học viện Chính trị Quân sự, Bộ Quốc phòng.
 17. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 18. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Nam, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 19. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 20. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 21. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 22. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 23. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 24. Tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 25. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 26. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Phong, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 27. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên – Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
 28. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 29. Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 30. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 31. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.
 32. Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Sen, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 33. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 34. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
 35. Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Các Tiểu ban Hội đồng

Tiểu ban Chính trị và Xây dựng Đảng

– Trưởng Tiểu ban: Giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú

Tiểu ban Kinh tế – Xã hội

– Trưởng Tiểu ban: Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Thạo

Tiểu ban Văn hóa và Xây dựng con người

– Trưởng Tiểu ban: Giáo sư, tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn

Tiểu ban Quốc phòng – An ninh – Đối ngoại

– Trưởng Tiểu ban: Giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Hiền

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương


Stt Khóa Họ và tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 VIII GS.NGND Nguyễn Đức Bình 11/1996-11/2001 Ủy viên Bộ Chính trị

Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia

2 IX GS.TS Nguyễn Phú Trọng 11/2001-06/2006 Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Bí thư Thành ủy Hà Nội
06/2006- 08/2006 Ủy viên Bộ Chính trị

Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương

3 X PGS.TS Tô Huy Rứa 08/2006-01/2009 Bí thư Trung ương Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương

01/2009 – 02/2011 Ủy viên Bộ Chính trị

Bí thư Trung ương Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương

4 XI, XII TS. Đinh Thế Huynh 02/2011-02/2016 Ủy viên Bộ Chính trị

Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

02/2016- 03/2018 Ủy viên Bộ Chính trị

Thường trực Ban Bí thư

Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương

5 XII GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng 03/2018-nay Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Xem thêm


Liên kết ngoài


 • Website Hội đồng lý luận Trung ương

—end—

Back to top button