Wiki

Hỗng tràng

Hỗng tràng
Phía trên và dưới chỗ nối tá-hồi tràng
Chi tiết
Tiền thân ruột giữa
Động mạch Các động mạch hỗng tràng
Tĩnh mạch Các tĩnh mạch hỗng tràng
Dây thần kinh đám rối mạc treo tràng trên, thần kinh lang thang
Định danh
Latinh Jejunum
MeSH D007583
TA A05.6.03.001
FMA 7207
Thuật ngữ giải phẫu[Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu Wikidata]

Hỗng tràng (Tiếng Anh, Tiếng Pháp: jejunum )là đoạn thứ hai của ruột non người và hầu hết các động vật có xương sống xương sống bậc cao, bao gồm động vật có vú, bò sát và các loài chim.

Chú thích


Liên kết ngoài


  • Gastrolab.net: Jejunum
  • Bản vá lỗi của Peyer
  • Ảnh giải phẫu: 37: 11-0100 – “Khoang bụng: Hỗng tràng và hồi tràng”
  • Ảnh giải phẫu SUNY 7856

—end—

Back to top button