Wiki

Kumari (nữ thần)


Sajani Shakya, một cựu Kumari vào tháng 6 năm 2007

Kumari hay Kumari Devi là tín ngưỡng tôn thờ nữ thần sống ở Nepal. Từ kumari có nguồn gốc từ tiếng Phạn, kaumarya có nghĩa là “công chúa”. Theo truyền thống, người được chọn làm kumari là những bé gái từ 2 – 4 tuổi. Sau khi được chọn, kumari sẽ chuyển đến sống ở một ngôi nhà riêng tại thủ đô Kathmandu. Mỗi dịp lễ tế, kumari sẽ được trang điểm, mặc đồ như một nữ thần để ban phước lành cho người dân. Kumari sẽ hoàn thành vai trò khi đến tuổi dậy thì, lúc này, người ta chọn một bé gái khác đế kế nhiệm.

Tham khảo


Liên kết ngoài


  • Nepal Information: Details about Kumari Devi
  • Bhaktapur Kumari visits US – photos and video of Kumari visiting the US
  • PhotoEssay- Kumari-virgin-goddess
  • 7-year-old girl declared as Royal Kumari of Kathmandu – published at 2016-Sep-09; retrieved at 2016-Dec-13.
  • Nepal anoints a new ‘living goddess’ – published 2017-Sep-28 retrieved 2017-Sep-28

—end—

Back to top button