Wiki

Lê Quang Cường

Lê Quang Cường
Chức vụ
Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam
Nhiệm kỳ 25 tháng 3 năm 2013 – 01 tháng 09 năm 2018
Kế nhiệm không rõ
Thông tin chung
Sinh 15 tháng 8, 1958 (62 tuổi)
Hà Nội, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
{{{ngày vào đảng}}}

Lê Quang Cường (sinh năm 1958) là một Giáo sư, tiến sĩ y khoa và chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Lý lịch và học vấn


Lê Quang Cường sinh ngày 15 tháng 8 năm 1958, quê quán Hà Nội.

Ông có Học hàm học vị: Giáo sư, tiến sĩ y khoa

Sự nghiệp


Ông từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.

Từ 4/2007 – 4/2013: được Bộ Y tế bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế.

Ông được phong hàm Giáo sư năm 2010.

Ngày 11/4/2013, theo quyết định 508/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Lê Quang Cường giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế kể từ ngày ký 25/3/2013 cho đến khi hết tuổi làm công tác quản lý từ ngày 1/9/2018.

05-09-2018, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý để về giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Chú thích


—end—

Back to top button