Wiki

Lê Uyên Phương

Lê Uyên Phương

Lê Uyên Phương trên bìa một tờ nhạc.

Năm Tựa Nội dung
1960 – 1967 Yêu Nhau Khi Còn Thơ Tập nhạc 10 bài / Album nhạc
1967 – 1969 Khi Loài Thú Xa Nhau Tập nhạc 12 bài / Album nhạc
1970 – 1972 Uyên Ương Trong Lồng Tập nhạc
1973 Bầu Trời Vẫn Còn Xanh Tập nhạc
1983 Biển, Kẻ Phán Xét Cuối Cùng Nhật ký, thơ, ca khúc
1985 – 1988 Trái Tim Kẻ Lạ Tập nhạc
1973 – 1975 Con Người, Một Sinh Vật Nhân Tạo 1 Chưa ấn hành
1973 – 1975 Con Người, Một Sinh Vật Nhân Tạo 2 Chưa ấn hành
1979 – 1983 Trại Tỵ Nạn Và Các Thành phố Lớn Chưa ấn hành
1988 Trái Tim Kẻ Lạ Băng nhạc
1977 – 1990 Lục Diệp Tố Chưa ấn hành
1990 Không Có Mây Trên Thành phố Los Angeles Truyện và tùy bút

Ca khúc

Trình diễn trên sân khấu


Trung tâm Thúy Nga

STT Tiết mục Thể hiện với Chương trình Năm
1 Trên Da Tình Yêu (Lê Uyên Phương) Lê Uyên Paris By Night 36 1996

Trung tâm Asia

STT Tiết mục Thể hiện với Chương trình Năm
1 Cho Lần Cuối (Lê Uyên Phương) Lê Uyên ASIA 7 1995
2 LK Vũng Lầy Của Chúng Ta, Tình khúc Cho Em (Lê Uyên Phương) Lê Uyên ASIA 8 1995
3 Lời Gọi Chân Mây (Lê Uyên Phương) Lê Uyên ASIA 9 1995
4 Hãy Ngồi Xuống Đây (Lê Uyên Phương) Lê Uyên ASIA 10 1995
5 Uống Nước Bên Bờ Suối (Lê Uyên Phương) Lê Uyên ASIA 12 1996
6 Dạ Khúc Cho Tình Nhân (Lê Uyên Phương) Lê Uyên ASIA 24 1999

Tham khảo


—end—

Back to top button