Wiki

Lincomycin

Lincomycin
Dữ liệu lâm sàng
AHFS/Drugs.com Chuyên khảo
MedlinePlus a609005
Danh mục cho thai kỳ
 • US: C (Rủi ro không bị loại trừ)
Dược đồ sử dụng IM/IV
Mã ATC
 • J01FF02 (WHO)
Tình trạng pháp lý
Tình trạng pháp lý
 • US: ℞-only
Dữ liệu dược động học
Sinh khả dụng N/A
Chu kỳ bán rã sinh học 5.4 ± 1.0 giờ sau tiêm bắp hoặc tĩnh mạch
Bài tiết renal and biliary
Các định danh
Tên IUPAC

 • (2S,4R)-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfanyl)oxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide
Số đăng ký CAS
 • 154-21-2
PubChem CID
 • 3000540
DrugBank
 • DB01627 N
ChemSpider
 • 2272112 Y
Định danh thành phần duy nhất
 • BOD072YW0F
KEGG
 • D00223 Y
ChEBI
 • CHEBI:6472 N
ChEMBL
 • CHEMBL1447 Y
ECHA InfoCard 100.005.296
Dữ liệu hóa lý
Công thức hóa học C18H34N2O6S
Khối lượng phân tử 406.538 g/mol
Mẫu 3D (Jmol)
 • Hình ảnh tương tác
SMILES

 • O=C(N[C@@H]([C@H]1O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)C)[C@H]2N(C)C[C@H](CCC)C2
Định danh hóa học quốc tế

 • InChI=1S/C18H34N2O6S/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25)/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-/m1/s1 Y
 • Key:OJMMVQQUTAEWLP-KIDUDLJLSA-N Y

 NY (what is this?)   (kiểm chứng)

Lincomycin là kháng sinh lincosamid thu được từ nuôi cấy xạ khuẩn Streptomyces lincolnensis. Clindamycin là một hợp chất có liên quan được điều chế từ lincomycin bằng cách sử dụng thionyl clorua để thay thế nhóm chức 7-hydroxy (nhóm -OH) bằng nguyên tử clo với nghịch chuyển đối xứng bàn tay (Chirality).

Chú thích


—end—

Back to top button