Wiki

Mẫu bản tường trình mới được sử dụng nhiều nhất 2020

Bản tường trình là loại mẫu văn bản được sử dụng nhiều trong đời sống. Diễn ra thường xuyên, hàng ngày. Được sử dụng khi có một sự việc gây hậu quả xấu xảy ra trong một tập thể, tổ chức, doanh nghiệp. Để trình bày một cách rõ ràng sự việc diễn ra. Trong đó nêu được mức độ trách nhiệm của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách trình bày một bản tường trình khoa học, chính xác. Trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ những Mẫu bản tường trình 2020 được sử dụng nhiều nhất để các bạn tham khảo.

Khi nào cần viết bản tường trình?

Hiện nay bản tường trình được coi là văn bản phổ biến nhất. Với tần suất xuất hiện nhiều nhất tại hầu hết các cơ quan hay tổ chức nào khi có sự việc xảy ra. Bản tường trình được sử dụng khi tại tập thể, đơn vị doanh nghiệp xảy ra những vụ việc có hậu quả xấu. Cần nhờ tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Lúc này cơ quan liên quan sẽ yêu cầu những người có liên quan làm bản tường trình lại sự việc cách rõ ràng, tường tận và khách quan. Người viết tường trình có thể là những người tham gia vào hoặc người chứng kiến sự việc. Và phải thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong tường trình.

Nội dung của bản tường trình rất đa dạng và phong phú thuộc mọi lĩnh vực của đời sống. Chỉ cần có sự việc xảy ra là cần có sự có mặt của tường trình. Như các sự vụ dân sự hoặc hình sự, có thể là tường trình lại một sự việc đơn giản như:

 • Rơi giấy tờ xe
 • Mất xe
 • Nghỉ học
 • Gây gổ đánh nhau
 • Gây tai nạn giao thông
 • Thậm chí giết người vv…

Mặc dù vậy nguyên tắc bất thành văn của tường trình là đều phải tuân theo. Thể thức chung được quy định trong Nghị định được Chính phủ ban hành về quy định thể thức văn bản.

Với những thông tin được ghi lại một cách khách quan trong bản tường trình. Sẽ là căn cứ cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vụ việc đã xảy ra một cách công tâm. Không thiên vị và đảm bảo quyền lợi cho những người có liên quan chịu ảnh hưởng. Và xử phạt bằng chế tài đối với những người vi phạm quy định pháp luật. Vì thế những người liên quan khi viết tường trình cần hết sức trung thực và khách quan. Tránh sai sự thật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình và người khác

Cách viết bản tường trình chuẩn nhất 2020

Để viết bản tường trình chuẩn chỉnh người viết cần nắm rõ một số nguyên tắc sau: Đầu tiên là ghi Quốc hiệu, Tiêu ngữ, Người nhận,… Ngoài ra, những nội dung cần được cung cấp đầy đủ đối với mỗi bản tường trình gồm:

 • Tên văn bản; Bản tường trình về việc…..
 • Địa điểm, thời gian lập và kết thúc bản tường trình;
 • Thông tin người nhận bản tường trình/ người viết/những người liên quan đến vụ việc
 • Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc/vấn đề,…
 • Trình bày nguyên nhân và diễn biến sự việc theo trình tự thời gian;
 • Mức độ thiệt hại – Hậu quả (nếu có);
 • Trách nhiệm, nghĩa vụ của từng người có liên quan đến vụ việc cũng cần được nêu rõ.
 • Cam đoan, cam kết hoặc đề nghị; cam kết thông tin chính xác hoặc cam kết không tái phạm…
 • Ký tên, xác nhận ghi rõ họ tên

Lưu ý: Người kê khai sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin được trình bày. Trong Bản tường trình do mình viết bởi đây chính là căn cứ để các cơ quan liên quan giải quyết vụ việc một cách công tâm.

8+ mẫu bản tường trình dụng nhiều nhất hiện nay 2020

(Những mẫu cơ bản nhất có thể dùng cho nhiều trường hợp)

Tải tại đây: Tường trình tai nạn giao thông

Mẫu tường trình về vụ tai nạn giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————————-

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc …………..)

Kính gửi: …………………………

Tên tôi là:……………………………………………….Chức vụ: ………………………………………..

Sinh ngày:…………..……………………………..Số CMND:…………………………………………

Địa chỉ thường trú:

Vào hồi ….giờ…phút…ngày…tháng…năm

Cùng với: (người có liên quan)

Người liên quan 1:…………………………………….Chức vụ: ……………………………………….

Sinh ngày:…………..………………………………Số CMND:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:

Người liên quan 2:…………………………………….Chức vụ: ……………………………………….

Sinh ngày:…………..………………………………Số CMND:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn :

Ngày, giờ xảy ra tai nạn:…………………………………………………

Nơi xảy ra tai nạn:……………………………………………………

Diễn biến vụ tai nạn (nêu chi tiết): ………………………………………..

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết):………………………………

Hậu quả: …………………………………………………

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

 1. Người thứ 1:…………………………………………………………………………
 2. Người thứ 2:…………………………………………………………………………..

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Người lập ký và ghi rõ họ tên ở góc bên phải. Có dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chữ ký của người có trách nhiệm ở góc bên trái.

Mẫu bản tường trình về việc nghỉ học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

……….., ngày….tháng…..năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC NGHỈ HỌC

Kính gửi: …………………………………….

Tên em là: …………………………………………………………………………………………….

Học sinh lớp: …………………………………………………………………………………………

Lý do nghỉ học: (Nội dung tường trình) …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm và sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn!

                  Người làm tường trình
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải tại đây: Mẫu bản tường trình việc nghỉ học

Mẫu tường trình về vụ tai nạn lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

Hôm nay, vào lúc … giờ … ngày … tháng … năm … , tại địa chỉ………………………………

Chúng tôi gồm có:

 1. Ông/bà:………………………………………….Chức vụ:………………………………………………
 2. Ông/bà:………………………………………….Chức vụ:………………………………………………
 3. Ông/bà:………………………………………….Chức vụ:………………………………………………

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn lao động:

Củaông/bà ……………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……………………………………………… Nơi cấp: Công an tỉnh ……………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………..

Nơi xảy ra tai nạn lao động:…………………………………………………………………………………….

Ngàyxảy ra tai nạn lao động:………………………………………………………………………………….

Diễn biến vụ tai nạn lao động (nêu sơ bộ):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động (nêu chi tiết):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hậu quả:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Những người chứng kiến vụ tai nạn lao động (nếu có):

 1. Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………
 2. Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………
 3. Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những thông tin được kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực và  cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin.

Biên bản tường trình được lập xong vào lúc: … giờ …, ngày … tháng … năm… tại

XÁC NHẬN

(Chữ   dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/

 quan chủ quản hoặc chính quyền công an nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng)

 

NGƯỜI LẬP ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đầy đủ: Link Tải

Mẫu bản tường trình về việc vi phạm nội quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH
(V/v vi phạm nội quy)

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày tháng năm: …………………………………………………………………………………….

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn được đào tạo: ………………………………………………………………….

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm: ………………………………………………………………

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..): …………………………………………..

Hệ số lương đang hưởng: ……………………………………………………………………………….

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm: ………………………………………

Trình tự diễn biến sự việc: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều ……

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

                  Người viết tường trình
(Ký tên)

 Link tải: Tuong-trinh-ve-viec-vi-pham-noi-quy

Mẫu bản tường trình về việc mất xe đạp xe máy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….………, ngày………….tháng……..năm……

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về việc mất xe đạp

Kính gửi: Ban công an phường …………………

Tên tôi là…………….., hiện là học sinh lớp……..trường……………., trú tại số nhà ……….., phố …………, phường …………..

Tôi xin tường trình sự việc như sau:

Vào khoảng………… ngày…… tháng……….năm…………., tôi khóa xe ở vỉa hè bên ngoài để vào hiệu sách ………., số……..đường………….mua sách. Khoảng 15 phút sau trở ra, tôi không thấy xe của mình. Tôi đã hỏi người xung quanh nhưng không ai để ý cả. Tôi làm bản tường trình này kính mong Ban Công an phường tìm giúp tôi chiếc xe. Đó là một chiếc mini Nhật cũ, màu trắng, chuông có một vệt lõm sâu.

Tôi xin cam đoan những điều tôi tường trình trên đây là sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Người viết tường trình

Link tải: Tuong-trinh-mat-xe-dap

Bài viết đã chia sẻ những thông tin về cách viết một Mẫu bản tường trình 2020 được sử dụng nhiều nhất. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể tự mình hoàn thiện văn bản này một cách chính xác nhất theo vụ việc xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button