Wiki

MDN Web Docs

MDN Web Docs
Loại website Wiki
Có sẵn trong trên 25 ngôn ngữ
Chủ sở hữu Mozilla
Website developer.mozilla.org
Thương mại No
Yêu cầu đăng ký Tùy chọn, yêu cầu khi chỉnh sửa nội dung
Bắt đầu hoạt động 2005; 16 năm trước (2005)
Tình trạng hiện tại Online
Giấy phép nội dung CC-BY-SA v2.5+ et al.
Viết bằng Python

MDN Web Docs, trước đây là Mozilla Developer Network và trước đó nữa là Mozilla Developer Center, là trang web chính thức của Mozilla về tài liệu phát triển của các tiêu chuẩn web và các dự án của Mozilla.

Tính năng


MDN Web Docs là tài nguyên dành cho nhà phát triển, được duy trì bởi cộng đồng các nhà phát triển và người viết về kỹ thuật và lưu trữ nhiều tài liệu về nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như: HTML5, JavaScript, CSS, API API, Node.js, WebExtensions và MathML. Đối với các nhà phát triển web di động, MDN cung cấp tài liệu về các chủ đề như xây dựng ứng dụng di động HTML5, xây dựng tiện ích bổ sung dành cho thiết bị di động và ứng dụng nhận biết vị trí.

Tham khảo


Liên kết ngoài


  • Trang web chính thức MDN Web Docs
  • kuma trên GitHub, mã nguồn của công cụ MDN

—end—

Back to top button