Wiki

Me tây

Me tây hay Me Tây có thể chỉ:

  • Tên gọi khác của cây còng
  • Me Tây là tiếng lóng Việt Nam chỉ những người phụ nữ Việt Nam có giao du thân mật với đàn ông Pháp hoặc có chồng Pháp.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Me tây.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Back to top button