Wiki

Minh Lộc

Minh Lộc là xã ven biển thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.


Xã Minh Lộc

Hành chính
Tỉnh Thanh Hóa
Huyện Hậu Lộc
Địa lý
Diện tích 4,44
Dân số
Tổng cộng 12.120 người (1999);
12.828 người (2009)
Khác
Mã hành chính 16078
Mã bưu chính 44313
  • x
  • t
  • s

Diện tích và dân số


Xã Minh Lộc có diện tích 4,44 km².

Dân số của xã Minh Lộc:

  • Theo Tổng điều tra dân số năm 1999: 12.120 người.
  • Theo Tổng điều tra dân số năm 2009: 12.828 người với 2.919 hộ gia đình, gồm 6.360 nam và 6.468 nữ.

Địa giới hành chính


Xã Minh Lộc nằm ở phía đông của huyện Hậu Lộc.

  • Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ;
  • Phía nam giáp các xã Hải Lộc và Hòa Lộc;
  • Phía tây giáp các xã Phú Lộc và Hoa Lộc;
  • Phía bắc giáp các xã Hưng Lộc và Ngư Lộc.

Hành chính


Xã Minh Lộc được chia thành 8 thôn: Minh Đức, Minh Hải, Minh Hùng, Minh Thắng,Minh, Minh Thanh,Minh Thịnh, Minh Thọ. Phú Thành

Chú thích


—end—

Back to top button