Wiki

Ngã bảy Lý Thái Tổ

Đối với các định nghĩa khác, xem Ngã Bảy (định hướng).

Ngã bảy Lý Thái Tổ
Nút giao cùng mức

Một cảnh giao thông tại khu vực
Bản đồ
Sở hữu: Công cộng
Vị trí: Giao điểm của bảy con đường tại Quận 10 và Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngã bảy Lý Thái Tổ là một vòng xoay giao thông ở nơi tiếp giáp giữa Quận 10 và Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vòng xoay giao thông này là một nút giao cùng mức có đảo tròn ở giữa, là nơi giao nhau của bốn con đường, gồm Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong và Ngô Gia Tự, tạo ra sáu ngã rẽ. Tuy nhiên, do tính cả đường Bà Hạt giao với đường Ngô Gia Tự ở gần đó nên thành ngã bảy. Trước năm 1975, tại đây đặt một tượng đài ba binh sĩ Biệt động quân Việt Nam Cộng hòa, đến đầu tháng 5 năm 1975 thì bị đám đông đập bỏ trong phong trào xóa bỏ tàn tích của chính thể cũ vừa sụp đổ. Về sau, người ta cho dựng một tượng đài khác có nội dung ca ngợi cuộc biểu tình 1 tháng 5 năm 1966 của 40.000 công nhân, người lao động và các tầng lớp thị dân thành phố Sài Gòn đòi Mỹ rút quân, chấm dứt chiến tranh.

Ngã bảy Lý Thái Tổ là nơi có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao. Nhà chức trách đã có kế hoạch xây cầu vượt bằng thép tại đây trong giai đoạn 2018-2020.

Tham khảo


Liên kết ngoài


  • Hình ảnh tượng đài cũ trước 1975
  • Đám đông phá bỏ tượng đài cũ ngày 6 tháng 5 năm 1975

—end—

Back to top button