Wiki

Nghiệp

Đối với các định nghĩa khác, xem Nghiệp (định hướng).


Nút dây vô tận


Bánh xe cầu nguyện Nepal

Các biểu tượng Nghiệp như nút thắt vô tận phổ biến trong nhiều nền văn hóa ở châu Á. Nút dây này có nghĩa là sự liên kết của nguyên nhân và kết quả, một vòng tròn Nghiệp bất tận không có kết thúc. Nút dây này có thể nhìn thấy ở giữa bánh xe cầu nguyện.

Nghiệp (tiếng Phạn: कर्म; IPA: [ˈkərmə] (nghe); tiếng Nam Phạn: kamma) nghĩa là hoạt động, hành động hay công việc; nó cũng đề cập đến nguyên lý tâm linh trong tôn giáo khi các ý định và hành động của một cá nhân có thể ảnh hưởng cá nhân đó trong tương lai.

Các ý định tốt và hành vi tốt sẽ tạo ra nghiệp tốt và hạnh phúc trong tương lai, trái lại ý định xấu và hành vi xấu mang lại nghiệp xấu và sự đau khổ trong tương lai.

Karma được liên kết gần với ý niệm đầu thai trong nhiều tôn giáo châu Á. Với các nguồn gốc từ Ấn Độ cổ đại, nghiệp là khái niệm chủ chốt trong Ấn Độ giáo, Phật giáo, Jaina giáo, Sikh giáo, và Đạo giáo.

Khái niệm tương tự


It Shoots Further Than He Dreams bởi John F. Knott vào tháng 03 năm 1918.

Thiên chúa giáo có ảnh hưởng ở Văn hóa phương Tây cũng có một khái niệm tương tự như nghiệp, được biểu lộ trong cụm từ “what goes around comes around” – một hành động tốt hay xấu của một người, thường có hệ quả lên chính người đó.

Xem thêm


  • Cổng thông tin Spirituality

Tham khảo


Liên kết ngoài


  • Nghiệp trên DMOZ

—end—

Back to top button