Wiki

Nguyễn Đình Bin

Nguyễn Đình Bin
Chức vụ
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam
Nhiệm kỳ 5/1994 – 12/2003 – 4/2001
Thông tin chung
Sinh tháng 7, 1944 (76 tuổi)
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
Quê quán xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Nguyễn Đình Bin (sinh năm 1944) là chính trị gia người Việt Nam. Ông từng là Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII.

Tiểu sử


Nguyễn Đình Bin sinh ngày 10 tháng 7 năm 1944, quê quán tại xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Đình Bin từng học tập ở Cu Ba. Năm 1965, ông là sinh viên năm thứ nhất Khoa Văn học – Nghệ thuật, trường ĐH La Habana, Cuba. Trong thời gian học ở đây, ông từng phiên dịch cho Chủ tịch Fidel Castro.

Sau này có thời gian Nguyễn Đình Bin là cán bộ Đại sứ quán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại La Habana, Cuba; Đại sứ tại Nicaragua kiêm nhiệm Ecuador và tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha.

Nguyễn Đình Bin từng là Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm UB về người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ ngày 15 tháng 2 năm 2008, Nguyễn Đình Bin nghỉ hưu.

Tham khảo


—end—

Back to top button