Wiki

Nguyễn Lân Việt

Nguyễn Lân Việt
Sinh Ngọc Lập, Mỹ Hào, Hưng Yên
Trường lớp Trường Trung học phổ thông Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động
Nghề nghiệp Chủ tịch Hội tim mạch học Việt Nam, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam
Phối ngẫu Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Thúy Hải
Con cái 1.Nguyễn Lân Việt Anh – Thạc sĩ
2.Nguyễn Ngọc Hải Thanh – Thạc sĩ

Nguyễn Lân Việt sinh ngày 03 tháng 12 năm 1952 là Giáo sư, Tiến sĩ,Anh hùng lao động, Nhà giáo Nhân dân và là con trai thứ 7 trong tổng số 8 người con của cố Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân. Ngày 08/11/2019, ông được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất để ghi nhận công lao và đóng góp của ông cho ngành Y nói chung và lĩnh vực Tim mạch nói riêng.

Tiểu sử


 • Năm 1967, ông học khóa 2 của lớp chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội và Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam.
 • Năm 2003, ông được bổ nhiệm vào cương vị hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Hà Nội
 • Năm 2008, Nhà nước phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.
 • Năm 2009: ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam
 • Năm 2014: ông được bầu là Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam.
 • Tháng 12/2015: ông vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

Gia đình


 • Bố là Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân
 • Mẹ là Nguyễn Thị Tề
 • Vợ là Lê Thị Thúy Hải
 • Con trai cả là Nguyễn Lân Việt Anh
 • Con gái thứ hai là Nguyễn Ngọc Hải Thanh

Chú thích


—end—

Back to top button