Wiki

Nữ tính

Venus with a Mirror (khoảng năm 1555), tác phẩm của Titian, vẽ nữ thần Aphrodite như một nhân cách hóa nữ tính.

Nữ tính là một tập hợp các thuộc tính, hành vi và vai trò thường liên quan đến con gái và phụ nữ. Nữ tính được xây dựng một phần về mặt xã hội, được tạo thành từ cả hai yếu tố được xác định về mặt xã hội và sinh học. Điều này làm cho nữ tính khác biệt với định nghĩa về giới tính nữ sinh học, vì cả nam và nữ đều có thể biểu hiện những đặc điểm nữ tính.

Các đặc điểm truyền thống được coi là nữ tính bao gồm sự dịu dàng, đồng cảm và nhạy cảm, mặc dù các đặc điểm liên quan đến nữ tính khác nhau tùy thuộc vào vị trí & bối cảnh và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố văn hóa và xã hội.

Xem thêm


  • Nam tính

Tham khảo


Bản mẫu:Chủ nghĩa nữ quyền

—end—

Back to top button