Wiki

Phú Lợi (định hướng)

Phú Lợi có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:

  • Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
  • Xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai.
  • Xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết hay chủ đề về các địa danh có tên Phú Lợi.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Back to top button