Wiki

Quốc hội Việt Nam khóa XII

Quốc hội Việt Nam
Quốc hội Việt Nam khóa XII
Quốc huy
Dạng
Mô hình Đơn viện
Các viện Quốc hội
Thời gian nhiệm kỳ 19/7/2007 – 20/7/2011
&00000000000000040000004 năm, &00000000000000010000001 ngày
Lịch sử
Thành lập 6 tháng 1, 1946 (1946-01-06)
Trước Quốc hội khóa XI
Kế tiếp Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp mới bắt đầu 19 tháng 7 – 4 tháng 8 năm 2007:
Kỳ họp thứ nhất
Lãnh đạo
Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ 23 tháng 7 năm 2007
Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên
Uông Chu Lưu
Tòng Thị Phóng
Huỳnh Ngọc Sơn
Trưởng đoàn thư ký kỳ họp Trần Đình Đàn
Cơ cấu
Số ghế 493
Quốc hội Việt Nam khóa XII
Chính đảng      Đảng Cộng sản (450-91,3%)
     Không đảng phái (43-8,7%)
Nhiệm kỳ 2007-2011
Bầu cử
Bầu cử vừa qua 20/05/2007
Bầu cử Quốc hội khóa XII
Bầu cử tiếp theo 22/05/2011
Bầu cử Quốc hội khóa XIII
Trụ sở
Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội
Trang web
quochoi.vn

Quốc hội Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2007-2011) có 493 đại biểu, được bầu vào ngày 20 tháng 5 năm 2007. Kỳ họp đầu tiên được tổ chức vào 19 tháng 7 đến 5 tháng 8 năm 2007.

Bầu cử


Cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XII được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2007. Trong 876 ứng cử viên, có 33,1% là phụ nữ, 17,1% là ứng cử viên không phải đảng viên Đảng Cộng sản.
Kết quả bầu được 493 đại biểu. Trong số đại biểu trúng cử có 345 người tham gia Quốc hội lần đầu, 164 người có trình độ trên đại học, 309 đại biểu trình độ đại học. Số người ngoài Đảng trúng cử là 43. Trong danh sách trúng cử chỉ có một người tự ứng cử là bác sĩ Nguyễn Minh Hồng.

– Tổng số Đơn vị bầu cử: 182

– Tổng số khu vực bỏ phiếu: 83.219

– Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 500

– Tổng số người ứng cử: 875

– Tổng số cử tri: 56.457.532

– Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu: 56.252.543

– Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,64%

– Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 55.802.444 (99,20%)

– Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 450.099 (0,80%)

Kì họp đầu tiên Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội là ông Nguyễn Phú Trọng.

Danh sách các đại biểu quốc hội


Bài chi tiết: Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII theo tỉnh thành

Chú thích


Liên kết ngoài


  • Trang chủ về cuộc bầu cử khóa XII Quốc hội Việt Nam Lưu trữ 2007-03-15 tại Wayback Machine
  • Danh sách uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII[liên kết hỏng] (kèm ảnh chân dung)
  • 20-5: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII trên báo Tuổi trẻ ngày 30 tháng 1 năm 2007.
  • Danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XII
Tiền nhiệm:
Quốc hội khóa XI
Quốc hội khóa XII
2007 – 2011
Kế nhiệm:
Quốc hội khóa XIII

—end—

Back to top button