Wiki

Quốc kỳ Serbia

Serbia
Tên Државна застава,  
Sử dụng Quốc kỳ và cờ hiệu nhà nước  
Tỉ lệ 2:3
Ngày ra đời 2004 (bản ban đầu)
2010 (bản đã sử dụng hiện tại)
Thiết kế ba màu nằm ngang gồm đỏ, xanh biển và trắng chèn lên trên bằng một quốc huy bên trái hoặc giữa
Thiết kế bởi  
Cờ biến thể
Sử dụng Cờ dân sự và cờ hiệu  
Tỉ lệ 2:3
Ngày ra đời 2004
Thiết kế  ba màu nằm ngang gồm đỏ, xanh biển và trắng

Quốc kỳ Serbia (tiếng Serbia: Застава Србије) có ba vạch ngang bằng nhau là: màu đỏ, lam và trắng. 

Một phiên bản màu sắc ba màu tương tự, trong các biến thể thay đổi, đã được sử dụng kể từ thế kỷ 19 như là lá cờ của bang Serbia và quốc gia Serbia. Hình thức cờ hiện tại được chính thức thông qua vào ngày 11 tháng 11 năm 2010.

Thiết kếLá cờ nhà nước

Cờ nhà nước mang một huy hiệu nhỏ hơn, được căn giữa theo chiều dọc và chuyển sang phía bên tay phải bởi một phần bảy chiều dài của lá cờ. Tỷ lệ 2 đến 3 (cao/rộng), với các dải ngang bằng nhau có màu đỏ, xanh biển và trắng, mỗi dải màu chiếm một phần ba chiều cao. Các màu đề xuất là:

Lịch sử


Tham khảo


—end—

Back to top button