Wiki

Random Access Memories

Bài này viết về album của Daft Punk. Đối với một tệp lưu trữ trong máy tính, xem Random-access memory.

Random Access Memories
 Úc 17 tháng 5 năm 2013
  • CD
  • LP
  • digital download
  • Sony Music Entertainment
  • Columbia Records
 Bỉ
 Brasil
Phần Lan
 Đức
 Ireland
 Hà Lan
New Zealand
Cộng hòa Séc 20 tháng 5 năm 2013
 Đan Mạch
 Pháp
 Ba Lan
Nam Phi
 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
 Canada 21 tháng 5 năm 2013
Colombia
 Ý
México
 Nga
 Hoa Kỳ
India 22 tháng 5 năm 2013
Nhật Bản

Tham khảo


Liên kết ngoài


  • Trang web chính thức

—end—

Back to top button