Wiki

Sắt oxit


Bột màu dùng sắt(III) oxit, Fe2O3

Sắt oxit là các oxit của sắt. Một số được dùng trong vật liệu gốm, như làm men gốm. Chúng, cùng với oxit các kim loại khác, tạo ra màu sắc cho men sau khi nung ở nhiệt độ thích hợp.

  • Sắt(II) oxit (FeO). Thường thấy ở dạng bột màu đen, có thể gây nổ vì dễ bốc cháy.
  • Sắt(III) oxit (Fe2O3) được biết ở dạng tự nhiên là hematit. Chất này có thể được làm tinh khiết để phủ lên băng từ để lưu trữ dữ liệu cho máy nghe nhìn (video) hay máy tính.
  • Sắt(II,III) oxit hay oxit sắt từ (Fe3O4), có thể được quan sát cả ở trên một số đất đá của Sao Hỏa.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Sắt oxit.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Back to top button