Wiki

Shibata Katsuie

Đây là một tên người Nhật; trong tiếng Nhật họ và tên được viết theo thứ tự Á Đông (họ trước tên sau): họ là Shibata.

Shibata Katsuie

Hình Shibata Katsuie trong Samurai Warriors 2: Xtreme Legends.

Katsuie Shibata là một vị tướng chơi được trong game Kessen III’ của Koei, ông mặc áo giáp có chữ ‘Oni’ màu đen, và trông mặt đều giống nhau trong cả hai game Kessen III và Samurai Warriors 2.

Katsuie xuất hiện nhưng không sử dụng được trong phần tiếp theo của video game dựa trên thời đại Sengoku- của Koei, Shin sengoku musou 2 hay ‘Samurai Warriors 2’, theo tên ở Mỹ và châu Âu. Game này có thể được chơi bằng cả Xbox 360 và PS2, với seri thứ hai của game ‘Samurai Warriors 2:Empires’, Katsuie lại là một nhân vật dùng được.

Ông là một vệ sỹ có thể unlock được trong game Samurai Warriors 2 ‘Survival’. Trở lại trong bản mở rộng Empires, ông lại là nhân vật điều khiển được. Tuy nhiên, trong Samurai Warriors 2 Xtreme Legends, ông sử dụng một cặp rìu thay vì cây giáo, làm cho ông có một tính cách riêng biệt đầy bản lĩnh.

Link liên quan


  • Lịch sử gia đình Shibata trên trang web Harimaya.com
  • Gia phả nhà Shibata Lưu trữ 2007-10-01 tại Wayback Machine

Tham khảo


—end—

Back to top button