Wiki

Sviatoslav Teofilovich Richter

Soviet pianist (1915–1997)Bản mẫu:SHORTDESC:Soviet pianist (1915–1997)

Richter – ảnh chụp năm 1966.

Wanderer Fantasy
noicon
Ghi âm năm 1963 nhạc phẩm của Schubert’s Wanderer Fantasy, Richter thể hiện khả năng điêu luyện và biểu hiện khi chuyển từ cuối chương III sang đầu chương kết.


Trục trặc khi nghe tập tin âm thanh này? Xem hướng dẫn.

Sviatoslav Teofilovich Richter (tiếng Nga: Святосла́в Теофи́лович Ри́хтер Svjatoslav Teofilovič Rikhter; 20 tháng 3 năm 1915 – 1 tháng 8 năm 1997) là một nghệ sĩ piano Liên Xô, được thừa nhận là một trong các nghệ sĩ piano vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Richter nổi tiếng với cách thể hiện sâu sắc, kỹ thuật điêu luyện và danh mục biểu diễn phong phú.

Xem thêm


  • Vladimir Horowitz
  • Arturo Benedetti Michelangeli

Tham khảo


Liên kết ngoài


—end—

Back to top button