1 (số)

Căn đơn vị
Wiki

Căn đơn vị

Căn đơn vị cấp 5 trong Mặt phẳng phức Trong toán học, căn đơn vị, đôi khi gọi là số…
-1
Wiki

-1

-1 Số đếm -1âm một Bình phương 1 (số) Lập phương -1 (số) Tính chất Biểu diễn Nhị phân -12…
Back to top button