1575 ở Nhật

Trận Nagashino
Wiki

Trận Nagashino

Trận Nagashino (長篠の戦い Nagashino no Tatakai) diễn ra vào năm 1575 gần lâu đài Nagashino (長篠城) trên đồng bằng Shitarabara (設楽原) ở tỉnh Mikawa (三河),…
Back to top button