1st-century deaths

Thánh Stêphanô, tử đạo
Wiki

Thánh Stêphanô, tử đạo

Thánh Stêphanô Thánh Stêphanô vẽ bởi Giacomo Cavedone 1601 Phó tế và tử đạo tiên khởi Sinh 5 SCN Mất…
Back to top button