2008 xuất hiện đầu tiên truyện tranh

Batgirl
Wiki

Batgirl

Batgirl Batgirl #1 (tháng 4 năm 2000)Minh họa phiên bản Cassandra Cain nhân vật.Vẽ bởi Damion Scott. Thông tin xuất…
Back to top button