2017 tại Caribbean

Bão Maria (2017)
Wiki

Bão Maria (2017)

Bão Maria cấp 5 (SSHWS/NWS) Hình thành 16 tháng 9,2017 Tan 2 tháng 10,2017 Sức gió mạnh nhất Duy trì liên tục…
Back to top button