20th-century German singers

Ishii Takeo
Wiki

Ishii Takeo

Ischi Takeo Sinh 3 tháng 3, 1947 (74 tuổi) Nguyên quán Nhật Bản Dòng nhạc Yodelling/Dân ca Đức Nghề nghiệp Yodeler…
Back to top button