5 (số)

Ngũ xú Trung Hoa
Wiki

Ngũ xú Trung Hoa

Ngũ xú Trung Hoa là 5 người phụ nữ cực kỳ xấu xí của Trung Hoa nhưng có tài năng…
Ngũ Đại Hồ
Wiki

Ngũ Đại Hồ

Vùng Ngũ Đại Hồ, nhìn từ không trung Ngũ Đại Hồ (tiếng Anh: Great Lakes, tức là “các hồ lớn”)…
Ngũ tử lương tướng
Wiki

Ngũ tử lương tướng

Ngũ tử lương tướng (五子良將), trong tác phẩm Tam Quốc Chí của Trần Thọ, là 5 viên tướng tài tâm…
Back to top button