56mm

SIG SG 550
Wiki

SIG SG 550

SG 550 Súng trường quân dụng SG 550 Loại Súng trường tấn công Nơi chế tạo  Thụy Sĩ Lược sử…
Back to top button