A-hàm

Trường a-hàm kinh
Wiki

Trường a-hàm kinh

Kinh Trường A-hàm (tiếng Phạn: Dīrghāgama, chữ Hán: 長阿含經) gồm 22 quyển, do Phật-đà-da-xá (Buddhayaśas, Tăng nhân nước Kế Tân,…
Back to top button